O ordinaci

Naše pracoviště se věnuje kombinované praxi - v dopoledních hodinách převažuje veterinární péče o hospodářská a faremní zvířata, odpoledne je k dispozici ambulance pro malá zvířata (psi, kočky, ...). Ordinaci najdete v centru Českých Heřmanic na spojnici silnic Litomyšl - Choceň, Vysoké Mýto - Sloupnice. Ordinační hodiny a adresu ambulance včetně mapy naleznete na stránce Kontakty.

Prováděné zákroky

Ordinace pracuje jako prvosledová ambulance poskytující základní veterinární péči v oblastech:

  • interna - klinická vyšetření, prevence, vakcinace, parazitologie, ORL

  • chirurgie - ošetření poranění, odstranění nekomplikovaných nádorů, čipování

  • gynekologie - kastrace, vedení porodů, sonografické vyšetření

  • ortopedie - léčba zánětů a degenerací kloubů

  • dermatologie - aplikace antiparazitik, ošetření kožních změn, využití laseru

  • stomatologie - odstranění zubního kamene, extrakce zubů, léčba onemocnění dásní

  • laboratoř - biochemické vyšetření krve, moči, mikroskopie

  • výživa - prodej doplňků výživy a veterinárních diet

Vybavení ordinace

Ambulance je vybavena nástroji a přístroji zajišťujícími potřeby prvosledové klinické praxe - kromě běžného chirurgického instrumentária také sterilizátor, oftalmologickou lupu, otoskop, Woodovu lampu, glukometr, koprologický set. Mimo to nabízí využití:

  • biochemického analyzátoru (vyšetření krve - glukóza, jaterní enzymy, bilirubin, ...)

  • ultrazvuku (vyšetření gravidity, močového měchýře, ...)

  • laseru s dermatologickou sondou (podpůrná léčba kožních onemocnění)

  • mikroskopu (parazitologické vyšetření trusu, kožních seškrabů, ...)